Miroir d’eau (Detail after François-Raoul Larche (1910), Square Jean Perrin in the Jardins of Champs-Elysées, Paris), oil on canvas, 155cm x 140cm, 2012-2016 
 
 
 
  
Horse Tamer from Marly-le-Roi (After Guillaume Coustou, Place de la Concorde, Paris), oil on canvas, 52cm x 55cm, 2012-2016  
 
 
 
 
La Paix (After Henri Lombard, Grand Palais, Paris), oil on canvas, 175cm x 150cm, 2012-2016  
 
 
 
  
Miroir d’eau (Detail after François-Raoul Larche (1910), Square Jean Perrin in the Jardins of Champs-Elysées, Paris), oil on canvas, 120cm x 150cm, 2012-2016 
 
 
 
 
Statue (After After Daniel-Joseph Bacqué, Trocadéro, Paris 2011), oil on canvas, 30cm x 40cm, 2012-2016 
 
 
 
  
Lion (After Guiseppe Franchi, Place de la Concorde, Paris), oil on canvas, 57cm x 71cm, 2012-2016 
 
 
 
  
Miroir d’eau (Detail after François-Raoul Larche (1910), Square Jean Perrin in the Jardins of Champs-Elysées, Paris), oil on canvas, 60cm x 60cm, 2016 
 
 
 
  
Angel Statue (After monument at the Arc de Triomphe du Carrousel, Paris), oil on canvas, 150cm x 120cm, 2012-2016 
 
 
 
  
Miroir d’eau (Detail after François-Raoul Larche (1910), Square Jean Perrin in the Jardins of Champs-Elysées, Paris), oil on canvas, 140cm x 140cm, 2012-2016 
 
 
 
 
Nike z Samotraki (Paryż - Luwr), oil on canvas, 46cm x 60cm, 2017 
 
 
Nike z Samotraki (Paryż - Luwr), oil on canvas, 46cm x 60cm, 2017 
 
 
 
 
  
Statue (After Daniel-Joseph Bacqué, Trocadéro, Paris 2011), oil on canvas, 140cm x 110cm, 2016 
 
 
 
 
  
Miroir d’eau (Detail after François-Raoul Larche (1910), Square Jean Perrin in the Jardins of Champs-Elysées, Paris), oil on canvas, 180cm x 195cm, 2016 
 
 
 
  
The centaur Nessus carrying off Dejanire (After Laurent-Honoré Marqueste (1892), Jardin des Tuileries, Paris), oil on canvas, 200x140cm, 2012-2016 
 
 
 
 
Ludwik XVI (Plac przed Luwrem, Paryż), oil on canvas, 180cm x 180cm, 2017   
 
 
 
 
Harmony Triumphing over Discord (Quadriga after Georges Recipon, Grand Palais, Paris), oil on canvas, 150x185cm, 2012  
 
 
 
MONUMENTS OF PARIS
 

I created Monuments of Paris Collection in 2012 under the influence of my Paris trip. The city with its many sculptures enchanted me.

Initially, I wanted my paintings to have a contemplative and nostalgic aura. I wanted them to refer to the city's ambiance full of artistic and cultural freedom that I have been admiring for so long. These paintings were to be the souvenirs of leisurely time spent among incredible sculptures, recollections of life's beauty and transience. A memento of passing time... I wanted those Parisian sculptures in my painting to be the link between past days and now, a witness of years gone by and a reflection over the lives of artists, poets, singers and ordinary people.

Things have changed after 2015 terror attacks. In the context of this tragedy and loss of so many innocent and random lives, I realized that world was taken over by some sort of madness. That is why I decided to change the message conveyed by my paintings. I replaced brightness with gloom, calm and soft backgrounds with tense and troubled climate resembling heavy storms or explosions.

Currently, you will find this peculiar dichotomy in the Monuments of Paris, that is responsible for its symbolic aspect, changing its previous context. Sculptures represent cultural and artistic heritage that has evolved for centuries, social changes leading to more liberal values expressed as freedom and joy. They also represent some symbolic permanence. On the other hand, murky backgrounds stand for the unknown. This is an extremism in thinking that leads to all kinds of limitations - symbolizing fear and anxiety.

Monuments of Paris are my homage to the victims of terror.   

 

 

 
PARYSKIE MONUMENTY 
 
Seria Paryskie Monumenty powstała w 2012 roku, jako wynik mojego zachwytu nad rzeźbami i urokiem Paryża, podczas podróży do stolicy Francji.
 
Początkowo chciałem, aby obrazy posiadały charakter kontemplacyjny, nostalgiczny i nawiązywały do paryskiej aury, nasyconej wolnością w kulturze i sztuce, którą od dawna tak bardzo podziwiam. Obrazy miały mi przypominać o miłych chwilach, spędzonych w otoczeniu niesamowitych rzeźb, o tym, że życie jest piękne, ale i ulotne, że wszystko przemija gdyż taki ma charakter… Chciałem, aby paryskie rzeźby w moich obrazach były łącznikiem minionych epok ze współczesnością, aby wywoływały zadumę i przypominały o życiu artystów, poetów, pisarzy, pieśniarzy i zwykłych ludzi, były świadkami na przestrzeni lat, towarzysząc im w osobistych sytuacjach - tych zwykłych i niezwykłych.
 
Wszystko się zmieniło po dramatycznych wydarzeniach, które nastąpiły w wyniku ataków terrorystycznych w 2015 roku. Mając świadomość o zaistniałych tragediach, o niegodziwości wymierzonej w przypadkowych, niewinnych ludzi, dramatycznie przerwanych ludzkich życiach, zrozumiałem, że świat ogarnęło jakieś szaleństwo. Dlatego postanowiłem zmienić przekaz swoich obrazów, w których jasność ustąpiła mrokowi, a gładkie spokojne tło ogarnął niepokojący, burzowy klimat, momentami przypominające oberwanie chmur lub eksplozje.
 
W obecnej wersji, Paryskie Monumenty cechuje swoista dychotomia, która generuje dodatkowy symboliczny aspekt i zmienia wcześniejszy kontekst obrazów. Rzeźby nawiązują do budowanej latami kultury i sztuki, do przemian społecznych zmierzających, ku coraz to bardziej liberalnym wartościom, reprezentatywnych między innymi poprzez radość i wolność, ale też do pewnej symbolicznej trwałości… Mroczne tło natomiast, to coś nieprzewidywalnego, to figura ekstremistycznego stylu myślenia, zmierzającego ku wszelkim ograniczeniom, symbolizując lęk, niepokój i obawy.
 
Paryskie Monumenty - są wyrazem hołdu złożonego ofiarom ataków.   
 
 
 
Credits: wnętrza - dzięki uprzejmości Fundacji im Stefana Gierowskiego | wizualizacja 2017