Natalia, Izabela, Konarzew.

© Andrzej Roszczak

2015-2016