PL|EN
 
GŁOWA MARYNARZA | 100 Sailor Heads
 
 
Rozmarzonym wzrokiem 
Spoglądający w dal 
Z lekkim uśmiechem 
Młody Marynarz
 
Głowa Marynarza (Sailor Head, Le Male) to seria obrazów utrzymana w stylistyce popart. Powstała w 2003 roku na podstawie zdjęcia reklamującego perfumy Le Male by J.P. Gaultier. Praca nad motywem przypada na okres współpracy Roszczaka z popkulturowym kanałem muzycznym MTV. 
Obrazy są także hołdem dla ekscentrycznego kreatora mody JP Gaultier. 
 
Sailor Head to analiza kodu zawartego w zdjęciu reklamującym perfumy. To próba syntezy jego przekazu i utworzeniu nowej definicji, polegającej na wykreowaniu kształtów określonych kolorami, poprzez które artysta na nowo opisuje twarz młodego mężczyzny.
 
W poszukiwaniu harmonii Roszczak eksperymentuje z barwami. Zestawia je ze sobą, analizuje efekt, akceptuje go lub zmienia. Istotnym dla niego pozostaje proces, który dokonuje się w trakcie takich działań. Każda zmiana barw wyzwala w pracy nową energię i zachęca artystę do dalszych badań. W efekcie końcowym portrety bywają; psychodeliczne, pobudzające, koloro-terapeutyczne, abstrakcyjne. Nabierają nowego wymiaru i znaczenia.
 
 
Multiplikacja motywu w serii Sailor Head, to środek artystycznego wyrazu. Pomimo pewnej powtarzalności, prace zachowują cechy indywidualne. Nie tylko poprzez oczywistą zmianę kolorów, ale i drobiazgi takie jak; zachowane ślady ołówka, nawarstwienie różnych kolorów, szybkie pociągniecie pędzla, impast lub rezygnacja z precyzyjnego wykończenia. Rzeczy, które są świadectwem osobistego kontaktu artysty z dziełem. Świadectwem autentycznego przeżywania.
 
 
Seria 100 Sailor Heads jest również nastawiona na promocję twórczości artysty oraz zebranie środków do realizacji kolejnych projektów. Kupując obraz wspierasz artystę w dalszych jego działaniach. 
 
 
EN
 
SAILOR HEAD | 100 Sailor Heads
 
Day-dreaming eyes
Looking away
With light smile
Young Sailor
 
Sailor head (Le Male) is the series of paintings tuned in pop art style. They were crafted in 2003 as the inspiration was given on the basis of a promotional photo of Le Male perfumes by  J.P. Gaultier.  The artwork was started when Roszczak was co-operating with a pop culture music channel MTV.
 
 
Sailor Head is the analysis of the code contained in the advertising photo promoting the perfumes. This is the attempt to analyze the message through the new window of definition for shapes and colors that are implemented in the face of a young sailor.
 
 
The artist is playing the game of shades and colors, which are matched, analyzed, accepted or changed in the creation process. Every change of a color is boosted with fresh energy and new stamina. As a result, the portraits are psychedelic, stimulating, color therapeutic and abstract. They take a new dimension and meaning.
 
 
Motif multiplication in the series of Sailor Head is concluded in a new artistic expression. Despite the fact that the art frames seem to be repetitive, every artwork is unique and individual. The latter is achieved through the change of colors, odds and sods i.e. pencil traces, layering of colors, fast strokes of the brush, impasto or omitting some details. All these aspects speak for the personal interaction between the artist and his paintings.
 
 
Series 100 Sailor Head is geared to promoting the artist’s works and fundraising for next projects. By buying the painting, you support the artist in his future creations.